Algemene informatie

Heel algemeen betekent het woord sparen, bewaren of niet opmaken.
De meeste mensen zullen sparen associëren met  het bewaren van geld, dit kan op een aantal manieren. U kunt uw geld wegstoppen in een oude sok maar dan wordt uw geld door de inflatie in de loop van de tijd steeds minder waard. Bovendien loopt u een risico, bij diefstal of brand bent u alles kwijt.

Rente bij een bank

Over het algemeen brengen we ons geld daarom naar de bank om het daar (tijdelijk) weg te zetten. Daar staat het veilig en kunt u bovendien rente krijgen over uw spaargeld.

Bij de bank opent u dan een spaarrekening of een spaardeposito, waarbij het verschil zit in de looptijd. Een spaardeposito heeft een vaste looptijd met een vaste rente, variërend van enkele maanden tot jaren.
Een spaarrekening heeft over het algemeen geen vaste looptijd, het geld is vrij opneembaar wanneer u dat wenst en u ontvangt een variabele rente over uw spaartegoed.

Naast sparen bij een bank, een hele veilige manier om te sparen, kunt u ook meer risico nemen met uw geld door te beleggen of uw geld te investeren. Hierbij geldt over het algemeen dat hoe meer risico u neemt, hoe groter het rendement zal zijn.

Waarom sparen?

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om te willen sparen en zijn eigen wensen over het te sparen bedrag en in welke periode dit bereikt moet worden. Een grote uitgave moeten, willen of kunnen doen of een bepaald einddoel bereiken zijn de voornaamste redenen om te sparen.

Jongeren en kinderen sparen vaak om dingen voor zichzelf te kunnen kopen, terwijl (jong) volwassenen vaak sparen voor uitgaven en zekerheid in de toekomst. Vaak wordt er voor hun kinderen of gezinsuitgaven gespaard. Ouderen sparen doorgaans voor uitgaven die op kortere termijn gedaan worden.
Waar jongeren beginnen met sparen door het opzij leggen van inkomsten uit bijbaantjes, zullen volwassenen vaak sparen door een gedeelte (overschot) van hun salaris structureel opzij te leggen.

Ook vakantiegeld en belastingteruggaven worden veel gebruikt om mee te sparen.
Met het oog op zekerheid bij onverwachte financiële tegenslagen, is het voor de meeste mensen verstandig om naast hun normale uitgaven zich af te vragen of ze niet bepaalde gelden kunnen sparen.

Bij het uitgeven van spaargeld moet goed worden beseft welke zekerheden of levensstijl daarmee wordt opgegeven en welke risico’s voor financiële tegenslagen dit met zich mee brengt.

Sparen en de overheid

De overheid vindt het belangrijk dat u spaart, dit betekent immers dat u een buffer creëert waarmee u eventuele financiële tegenslagen in de toekomst op kunt vangen.

Ook staat de overheid in een groot aantal gevallen garant voor uw spaartegoeden.
Dit betekent dat de overheid uw spaartegoed zal vergoeden in het extreme geval dat uw bank failliet zou gaan, dit noemen we de depositogarantieregeling.

Top 4

Meest gelezen

Nieuwste berichten