Bronnen

Banken

ING Bank
Wereldwijd opererende bank voor particulier, mkb en groot zakelijk. Heeft uitgebreide mogelijkheden voor online sparen en beleggen en is van oorsprong Nederlands.

ABN Amro group
De ABN Amro group is een Nederlandse bankgroep die door samenvoeging van de nederlandse takken van Fortis en ABN Amro tijdens de kredietcrisis is opgericht.

Rabobank
De Rabobank is de verzamelnaam voor alle Nederlandse bankcorporaties met dezelfde banknaam en formule. De Rabobank is van oorsprong een lokale bank is ontstaan uit de Raiffeisenbank en de Boerenleenbank.

Bankinstellingen

De Nederlandse Bank (DNB)
Geef informatie over banken en voert de supervisie over de Nederlandse banken. Op de site van DNB vind je ook vertalingen van uitspraken van de Europese centrale bank. Ook vind je bij de Nederlandse Bank alle regels over het garantiestelsel.

Europese Centrale Bank (ECB)
De ECB is de monetaire beleidsmaker in de eurozone. De ECB maakt en voert beleid om de euro als munteenheid stabiel te houden.

Internationaal Monetair Fonds (IMF)
Het IMF richt zich op internationale samenwerking en duurzame economische groei.

Ratingagencies

Standard & Poor’s
Een van de drie grote kredietbeoordelaars die niet alleen grote bedrijven maar ook overheden een kredietwaardigheidscijfer geven.

Moody’s
Grote Amerikaanse kredietbeoordelaar die niet alleen voor bedrijven maar ook overheden een kredietwaardigheidscijfer geeft. Moody’s levert hiernaast ook softwareondersteuning voor kredietrisicomanagement.

Fitch
Met hoofdvestigingen in New York en London is Fitch de laatste van de 3 grote statistische rating-organisaties die wereldwijd als kredietbeoordelaars geaccepteerd worden.

Pensioen

Pensioenkijker
Informatie over pensioensoorten, fiscale aspecten en vragen.

Uniform Pensioen Overzicht
Samenwerking van de Pensioenfederatie en het verbond van verzekeraars waarmee meer informatie over het pensioenoverzicht wordt nagestreefd.

Pensioenfondsen (selectie)

ABP
Pensioenfonds voor werkgevers en werknemers in dienst van de overheid en het onderwijs.

Zorg en Welzijn
Pensioenfonds voor werkgevers en werknemers in de bedrijfstak zorg en welzijn.

Metaal en techniek
Pensioenfonds voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak metaal en techniek.

bpfBOUW
Pensioenfonds voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak bouw of bouwnijverheid.

Detailhandel
Pensioenfonds voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak detailhandel.

Landbouw
Bedrijfspensioenfonds voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak landbouw.

Overig

Icesaving
Vereniging van Nederlandse Icesave spaarders die een vordering op de failliete boedel van Landsbanki hebben.

Ministerie van financiën
Het ministerie van financiën richt zich op de belastingwetgeving en op een verantwoorde besteding van overheidsmiddelen.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt toezicht op de financiële markten: sparen, beleggen, verzekeren en lenen. De taken van de AFM zijn gedeeltelijk gelijk aan die van De Nederlandse Bank.

Top 4

Meest gelezen

Nieuwste berichten