Depositogarantieregeling voor ondernemers

De depositogarantieregeling voor (kleine) ondernemingen en zelfstandigen

Het depositogarantiestel beschermt (kleine) zelfstandigen en kleine ondernemingen als een bank niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen. Grotere (en middelgrote) ondernemingen worden echter niet beschermd door de depositogarantieregeling.

De ondernemingen die worden beschermd door het garantiestelsel, zijn ondernemingen (en dus ook zelfstandigen) die een verkorte balans mogen publiceren. Om een verkorte handelsbalans te mogen publiceren moet een onderneming, vereniging of instelling aan twee van de volgende drie criteria voldoen:

  • Gemiddeld minder dan 50 werknemers
  • Een netto-omzet lager dan 8,8 miljoen euro
  • Activa lager dan 4,4 miljoen euro

Middelgrote en grote ondernemingen vallen hier dus niet onder. Daarnaast worden financiële ondernemingen en overheden ook niet door de depositogarantieregeling beschermd.

Deze bedrijven kunnen geen aanspraak maken op het garantiestelsel. In het geval een bank niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden deze ondernemingen, in tegenstelling tot kleine ondernemingen, behandeld als een gewone schuldeiser.

Verder gelden voor de ondernemingen die wel bescherming genieten van het depositogarantiestelsel dezelfde voorwaarden als voor particuliere spaarders. Zo is het bedrag dat wordt gedekt maximaal €100.000,- per rekeninghouder, per bank. Verder moet de spaarrekening en de bank waar de ondernemer zijn geld heeft ondergebracht ook onder het depositogarantiestelsel vallen.

Meer informatie

De Nederlandse Bank

Top 4

Meest gelezen

Nieuwste berichten