Hoe kies ik een spaarrekening?

Het kiezen van een spaarrekening is niet altijd even makkelijk. Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Daarom is het goed om uzelf een aantal vragen te stellen voordat u een spaarrekening opent.

Waar spaart u voor?

Als u wilt bepalen welke spaarrekening voor u het meest geschikt is, moet u zich eerst afvragen waar u voor spaart. Spaart u voor bijvoorbeeld een nieuwe auto of spaart u voor later? Wilt u uw geld vastzetten omdat u dat pas over een paar jaar nodig hebt of wilt u het direct kunnen opnemen? Als u spaart voor specifiek doel, zoals pensionering of een sabbatical, is het goed om na te gaan welke (fiscale) regeling hiervoor bestaan. Daarnaast kan uw spaardoel u ook helpen bij het bepalen van de looptijd van uw spaarrekening.

Welke spaarvorm?

Voordat u een spaarrekening opent dient u zich ook af te vragen welke spaarvorm u wilt. Er zijn diverse spaarvormen, uiteenlopend van internetsparen tot lijfrente of levensloopregelingen. Wilt u veel vrijheid hebben dan is meestal een gewone (internet)spaarrekening het meest geschikt. Hecht u hier minder waarde aan dan kunt u wellicht ook kiezen voor een deposito. Ook als u een vaste rente wilt, is een deposito vaak geschikter dan een gewone spaarrekening.  Als u echter spaart voor een sabbatical dan is de levensloopregeling wellicht geschikt voor u. U dient dus goed na te gaan welke spaarvorm in uw positie past.

Wat kunt u (periodiek) missen?

Nadat u heeft vastgesteld waarvoor u spaart is het ook goed om u af te vragen wat u (periodiek) kunt missen. Wilt u elke maand een specifiek bedrag sparen, dan zijn er rekeningen die u in die gevallen een hogere rente geven. Kunt of wilt u dat niet? Dan is een gewone (internet)spaarrekening mogelijk geschikter voor u.

Sommige spaarrekeningen geven pas ook een hogere rente als uw saldo boven een bepaald bedrag is. Als u dat bedrag niet op uw spaarrekening zet, krijgt u vaak een lagere rente. Deze rekeningen zijn dus niet erg aantrekkelijk als u weinig spaargeld heeft.

Kunt u een (groot) bedrag langere tijd missen? Dan kan een deposito mogelijk interessant zijn, omdat u meestal een hogere rente krijgt als u uw geld langer vastzet. U moet er dan wel zeker van zijn dat u het geld in de tussentijd niet nodig hebt, want bij sommige deposito’s is tussentijdse opname niet mogelijk. Andere depositospaarrekeningen laten dat wel toe, maar daar bent u dan vaak verplicht een opnameboete te betalen. Deze boete kan in sommige gevallen oplopen tot 10% van het gespaarde bedrag!

U dient zich dus af te vragen hoeveel u (periodiek) kunt missen en of u bereid bent om dat geld vast te zetten in ruil voor een hogere rente.

Hoeveel wil ik sparen?

Zeker als u spaart met een specifiek doel is het belangrijk na te gaan hoeveel u wilt sparen. Als u bereid bent een groter bedrag vast te zetten kunt u namelijk soms een hogere rente ontvangen. Hierdoor is het ook van belang om u af te vragen hoeveel u wilt sparen.

Hoe lang wil ik sparen?

Ook de tijd die u wilt sparen is erg van belang voor de rekeningen waar u uit kunt kiezen. Als u namelijk uw geld lange tijd wilt wegzetten is een deposito geschikt, terwijl als u kort spaart dat juist nadelig kan zijn. Ga dus ook na hoelang u wilt sparen en wat dit voor effecten heeft op uw beoogde spaarproduct.

Bestaat er (fiscale) regelingen voor mijn spaardoel?

Als u spaart voor later kunt u kijken of er wellicht (fiscale) regelingen bestaan die het makkelijk maken om uw doel te bereiken. Spaart u bijvoorbeeld voor een sabbatical, dan kunt u met de levensloopregeling op een fiscaal gunstige manier sparen om er even tussenuit te gaan.

Als u spaart voor uw pensioen dan bestaan er ook diverse fiscaal gunstige regelingen. Zo zijn er gunstige levensloop- en lijfrenteregelingen.

Als u spaart voor een ander specifiek doel, ga dan na welke regelingen er bestaan. Alleen zo bent u in staat om de meest geschikt spaarvorm te kiezen. Ook als de rente lager is dan op de reguliere spaarrekeningen, kan het toch voordeliger zijn om te sparen met deze specifieke producten door de gunstige fiscale behandeling ervan.

Welke voorwaarden heeft de rekening?

Als u rekeningen aan het vergelijken bent is het ook belangrijk om te kijken naar de voorwaarden die verbonden zijn aan de betreffende rekening. Zo moet u bij sommige rekeningen maandelijks een vast bedrag storten, terwijl andere rekeningen soms opnamekosten berekenen. Daarnaast zijn er ook rekeningen die enkel over een bepaald bedrag van uw saldo een hogere rente geven en niet over uw gehele saldo. Hierdoor kunnen deze rekeningen, ondanks de hogere rente, minder gunstig zijn. Let dus goed op de “kleine letters” van uw spaarrekening.

Wil ik sparen met een bijzonder oogmerk (groensparen, duurzaam sparen, MVO)?

Het kan ook zijn dat u wilt sparen bij een bank die een bepaald investeringsbeleid heeft of uw geld alleen op een rekening wilt zetten waarmee wordt geïnvesteerd in duurzame projecten. Het is goed om deze producten met elkaar te vergelijken. Tegenwoordig geven dit soort spaarproducten ongeveer vergelijkwaardige rentes als reguliere spaarrekeningen. Hierdoor worden deze duurzame rekeningen ook in de vergelijkingen opgenomen tussen de reguliere spaarrekeningen. Als u wilt sparen met een specifieke kenmerk, dan dient u na te gaan welke rekeningen hier wel en niet aan voldoen, want niet alle rekeningen voldoen hieraan.

Voel ik mij op mijn gemak met deze rekening?

U wilt uw geld waarschijnlijk niet aan de eerste de beste meegeven. Daarom is het goed om te kijken of u zich ook prettig voelt bij de spaarrekening en de bank. Voelt u zich hierbij niet prettig dan is het misschien beter om een bank te zoeken waarbij u zich wel prettig voelt.

Welke rente krijg ik?

Uiteraard is het kijken naar de rente ook een goede optie om te vergelijken. Toch moet u zich niet blindstaren op de rente. Sommige rekeningen bevatten namelijk zeer specifieke voorwaarden waaronder u deze rente krijgt. Hierdoor lijken deze aantrekkelijk, maar hoeven zij dat in uw situatie niet te zijn. Als de rekeningen dezelfde of vergelijkbare voorwaarden hebben, dan pas kunt u goed vergelijken op rente. Vergelijk de rekeningen dus op het totaalbeeld en niet op slechts één (variabele) factor, zoals de rente of een cadeau.

Tips?

Meer tips over het kiezen van een spaarrekening vindt u ook in ons artikel “5 tips bij het kiezen van een spaarrekening”.

Top 4

Meest gelezen

Nieuwste berichten