Jeugdspaarwet

De jeugdspaarwet werd op 1 oktober 1958 ingevoerd. Deze wettelijke regeling had als doel om sparen onder de Nederlandse jeugd bevorderen. Onder deze wet konden jongeren tussen de 15 en 20 jaar op een zogenaamde zilvervlootrekening jaarlijks tot een maximum bedrag sparen. Na het eind van die periode kregen ze van de staat een premie van 10% over het volledige spaartegoed (dus inleg + rente).

In 1971 werd de wet herzien en op 1 januari 1992 werd de wet ingetrokken omdat er geen motivaties meer waren om jeugdige spaarders te subsidiëren . De zogenaamde zilvervlootrekeningen die onder deze regeling vallen bestaan dus niet meer. Wel zijn er door verschillende banken gelijknamige afgeleide producten op de markt gebracht.

Herkomst naam zilvervloot

De zilvervlootrekening is vernoemd naar de Spaanse konvooien die in de 17e eeuw kostbaarheden vanuit hun kolonies in Noord- en Zuid-Amerika naar Spanje verscheepten. De Nederlandse zeevaarder Piet Hein kaapte in 1628, gedurende de tachtigjarige oorlog, de rijk beladen zilvervloot die de baai van Matanzas (Cuba) passeerde en werd zo een beroemde figuur in de Nederlandse geschiedenis.

Top 4

Meest gelezen

Nieuwste berichten