Sparen bij de belastingdienst

Een paar jaar geleden kopten de kranten nog “Sparen bij de belastingdienst”. Er waren namelijk ondernemers en particulieren die bewust teveel belasting betaalden. De rede daarvan was de hoge rente die ze uitgekeerd kregen bij het uitkeren van het teveel betaalde belastinggeld. Dit liep soms op tot 6% en dat was vaak nog hoger dan de rente op de spaarrekening. Hoewel de laatste jaren de rente lager werd door de lagere marktrente en het dus niet meer voordelig was om bij de belastingdienst  te ‘sparen’, vonden veel mensen het fijn dat zij een vergoeding kregen voor het geld dat zij teveel hadden betaald.

Hoe zit dit precies?

Als bij uw jaaropgave blijkt dat u teveel belasting heeft betaalt dan krijgt u dit terug. Meestal wordt dit bij de jaaropgave (of een voorlopige teruggaaf) verrekend. Omdat u dit geld in de tussentijd niet heeft kunnen gebruiken krijgt u hier een vergoeding voor. Omgekeerd bent u deze rente ook verschuldigd als u te weinig belasting heeft betaald. De rente wordt per kwartaal vastgesteld en is afhankelijk van diverse omstandigheden, zoals de marktrente en de wettelijke rente.

In 2007 lag de rente die de Belastingdienst hanteerde hoger, dan de rente die de banken uitkeerden. Hierdoor was het voordelig om bij de Belastingdienst ‘te sparen’. Sommige particulieren gaven daarom een hoger bedrag op dan dat zij verplicht waren te betalen. Echter, hier zijn grote nadelen aan verbonden. Zo kan u, in tegenstelling tot de meeste reguliere spaarrekeningen, niet zelf bepalen wanneer u het geld opneemt. Mocht u het geld in de tussentijd nodig hebben, dan hebt u een (groot) probleem. Hiernaast kunt u ook niet vrijblijvend geld inleggen. U bent gebonden aan de belastingregels en u kunt niet als het u uitkomt extra geld sparen. Ook kent deze vorm van “sparen” nog een aantal nadelen, zoals de kosten die de staat moet betalen.

Inmiddels lijkt deze vorm van sparen ook niet meer erg populair te zijn, vermoedelijk door de lagere rente en de gevolgen die met deze vorm van ‘sparen’ met zich meebrengt. (namelijk dat u gebonden bent aan de fiscale regels).

Binnenkort

De Belastingdienst en de overheid zijn niet blij met deze vorm van ‘sparen’. Het kost de overheid immers veel geld, zeker als rentes omhoog gaan. De overheid heeft daarom besloten om dit af te bouwen. Binnenkort ontvangt u dus geen vergoeding meer over het teveel betaalde bedrag, deze zal enkel nog in zeer uitzonderlijke gevallen worden uitbetaald. Het doel daarvan is het bezuinigen op de kosten van de belastingheffing. Dit maakt dan ook deel uit van de voorgenomen bezuinigingen.

Top 4

Meest gelezen

Nieuwste berichten