Rentetarieven ECB

De Europese Centrale Bank (ECB) is de monetaire beleidsmaker in de eurozone.
Monetair beleid is de verzameling maatregelen die gebruikt wordt om de valuta  (de euro) stabiel te houden.

Voor het monetaire beleid dat gevoerd wordt, bestaan bijzondere vormen van rente, zoals;

 • Depositorente
  De depositorente is de rente die de centrale bank biedt aan de banken die hun overtollige kasgeld willen stallen.
  De depositorente is een kortlopende rente, omdat deze rente altijd lager is dan de marktrente zullen banken, als ze langer overschotten willen wegzetten, ervoor kiezen dit tegen marktrente te doen.
  De depositorente is de ondergrens van de korte rente.
 • Refi-rente/herfinancieringsrente
  De refi-rente ofwel herfinancieringsrente is de rente die banken betalen aan de centrale banken als ze geld lenen om hun tekorten aan te vullen.
  Banken moeten een bepaald bedrag in kas hebben en als ze dit niet halen lenen ze bij de centrale bank tegen refi-rente.
 • Marginale beleningsrente
  Als banken aan het eind van de dag zo weinig geld in kas hebben dat ze niet voldoende hebben aan het krediet tegen refi-rente om aan de norm te voldoen  dan wordt het restant krediet tegen de marginale beleningsrente aangeboden. Deze rente is altijd hoger dan de refi-rente zodat banken ervoor zullen zorgen dat hun kastekort niet te hoog op zal lopen.
  De marginale beleningsrente is de bovengrens van de korte rente.
 • Minimum biedrente
  De minimum biedrente ligt tussen de depositorente en de marginale beleningsrente in. Over het algemeen scheelt dit steeds 1 procent, als de depositorente 3 procent is zal de biedrente 4 procent en de marginale beleningsrente 5 procent zijn.
  De biedrente is vaak een goede indicatie van de korte rente die u krijgt op uw spaartegoed bij uw bank.
  De term minimale biedrente verwijst naar het feit dat kredietinstellingen kunnen bieden vanaf een bepaald minimum op een variabele rentetender (een tender is een aanbesteding) waarbij de hoogste bieder het eerste liquiditeiten krijgt toegewezen.
 • Marginale toewijzingsrente
  De marginale toewijzingsrente wordt ook wel de fixed rate genoemd en wordt elke week vastgelegd. Deze rente is de basis van de wettelijke rente (zie voor meer info: wettelijke rente); de wettelijke rente is de marginale toewijzingsrente die elk halfjaar, in juli en december wordt vastgelegd door de ECB vermeerderd met 7 procent.
 • Gewogen gemiddelde toewijzingsrente (weighted average allotment rate)
  De gewogen gemiddelde toewijzingsrente is de rente waarvoor gemiddeld genomen liquiditeiten worden toegewezen.

Middels deze rentes kan de ECB de operaties van de financiële markten beïnvloeden en streeft zij naar prijsstabiliteit.

Top 4

Meest gelezen

Nieuwste berichten