Spaarrekening

Een spaarrekening is een bankrekening waarop u geld (tijdelijk) in bewaring aan een bank (of aanverwante financiële instelling) kan geven met het doel om te sparen.

Het geld dat op de rekening gezet wordt, is het saldo; het bedrag dat de bank schuldig is aan de rekeninghouder. Over dit saldo wordt een periodieke rente uitgekeerd.
Vervolgens wordt, zolang het saldo en de rente niet worden opgenomen, over een nieuwe periode rente uitgekeerd over de som van die twee. Op deze manier, doordat u rente op rente ontvangt, groeit uw vermogen langzaamaan steeds sneller.

Wat is het verschil met een betaalrekening?

Anders dan een rekening courant of betaalrekening, kunnen vanuit een spaarrekening doorgaans niet direct betalingen of overschrijvingen (van en) naar derden worden gemaakt.
Ook hebben de meeste banken de rente op de betaalrekening in zijn geheel geschrapt. Daarnaast kunt u op een betaalrekening ook een negatief saldo aanhouden (waarover u wel rente moet betalen). Op een spaarrekening is het niet mogelijk om ‘rood’ te staan.

Verschil in spaarrekeningen onderling

Er kunnen vele voorwaarden en diverse vormen van rentetarieven op een spaarrekening van toepassing zijn, zo ontstaan er verschillen in wat een spaarrekening over een bepaalde periode oplevert of hoe snel uw vermogen groeit.

De ene spaarrekening kan ook veel beter toegesneden zijn op uw situatie en wensen dan een andere, vaak geldt dat hoe strenger de voorwaarden en beperkingen zijn, hoe hoger het rendement van de spaarrekening.
Voor mensen die moeite hebben om de discipline op te brengen om te sparen, kunnen beperkende voorwaarden overigens ook stimulerend zijn, een spreekwoordelijke “stok achter de deur”.

De verschillen in rendement tussen verschillende spaarrekeningen zijn doorgaans klein, maar afhankelijk van het saldo kan een overstap toch de moeite waard zijn.
Het is raadzaam om ook naderhand de rentetarieven in de gaten te houden, want zowel uw eigen bank als andere banken kunnen de tarieven meestal te allen tijde aanpassen.
Let wel op de betrouwbaarheid van een instelling wanneer erg hoge rendementen worden geboden.
Bij een overstap is het overigens wel noodzakelijk dat het gehele saldo vrij opneembaar is.

Spaarrekening in combinatie met een betaalrekening

Vaak word een spaarrekening bij de bank geopend waar men al bankiert of andere financiële producten afnemen. Een spaarrekening koppelen aan uw betaalrekening is wel gemakkelijk; overschotten kunnen direct worden weggezet en u heeft extra tegoeden bij de hand zodra dat nodig is. Rekening waarmee u zowel kunt sparen als bankieren leveren overal het algemeen geen hoog rendement op.

Top 4

Meest gelezen

Nieuwste berichten