Sparen in het buitenland

Bent u ontevreden of de spaarmogelijkheden in Nederland of wilt u iets nieuws uitproberen? Dan is het wellicht interessant om u spaargeld in een ander land te parkeren. U kunt behalve in Nederland namelijk ook sparen in het buitenland. Door de opkomst van internet is het tegenwoordig redelijk makkelijk om een spaarrekening in het buitenland aan te houden.

De meeste mensen die in het buitenland gaan sparen doen dat vanwege de rente. Die is in veel landen hoger dan de spaarrente in Nederland. Hierdoor kunt een aantrekkelijk rendement krijgen. Toch zitten er niet alleen voordelen aan het sparen in het buitenland, er zijn namelijk ook nadelen aan het sparen in een ander land.

Als u bijvoorbeeld uw geld op een rekening zet in een andere valuta dan de euro loopt u een valutarisico. Als de waarde van de munt daalt kan het zijn dat u zelfs verliest maakt op uw spaargeld. Dit kan overigens ook gebeuren als u in Nederland spaart in een vreemde valuta rekening. Mocht de waarde van de munt stijgen in de tussentijd, dan heeft u een extra voordeel. Echter, u heeft geen garanties dat de waarde van de munt zal stijgen of gelijk zal blijven. Hierdoor zijn de risico’s groter dan wanneer u een spaarrekening heeft in euro’s.

Maar ook als u een rekening in het buitenland in euro’s aanhoudt kunnen er nadelen aan verbonden zijn. Zo is het Nederlandse garantiestelsel daar niet op van toepassing. Als de bank uw spaartegoeden dus niet kan terugbetalen moet u een beroep doen op het buitenlandse garantiestelsel. In enkele gevallen kan dat een probleem opleveren. Niet alle garantiestelsels bieden dezelfde dekking aan. Daarnaast is het ook lastig om als buitenstaander het risico in te schatten. Een hoge rente geeft namelijk ook een hoger risico aan.

Bij de IceSave zaak is ook gebleken dat een land soms niet genoeg geld heeft om de gedekte bedragen uit te betalen. Hoewel het bedrag dat IJsland aan de spaarders moest terugbetalen is voorgeschoten door de Nederlandse regering, is er geen wet of regeling die de Nederlandse overheid daartoe dwingt. Dit biedt dan ook geen garantie voor de toekomst. Zie ook ons artikel over de IceSave zaak.

Verder kunnen ook de voorwaarden anders zijn en is het mogelijk dat uw spaarproduct niet wordt gedekt door een garantiestelsel. In de Europese Unie is overigens wel een minimale dekking van €100.000,- afgesproken. Mocht de bank waarbij u spaart in problemen komen en tegoeden uit het garantiestelsel krijgen dan is het vervolgens soms erg lastig om deze zelf te ontvangen. Zo kunnen er taalbarrières zijn en kan het ook bureaucratisch zijn. Daarnaast kunnen er ook juridische of politieke barrières zijn die het u lastig maken om in te buitenland te sparen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u uw geld wegzet bij banken in politiek onstabiele landen.

Mocht de waarde van de euro dalen ten opzichte van de munt waarin u spaart dan kunt naast de hogere rente ook een extra winst behalen. Echter, bij een (harde) stijging kunt u hierdoor zelfs verlies lopen. Verder kunnen er ook nog praktische belemmeringen zijn waardoor u wellicht niet in het buitenland wilt sparen. Sparen in het buitenland kan dus een interessant en aantrekkelijk zijn, maar is vaak gekoppeld aan hogere risico’s. U dient dus goed af te wegen of het extra rendement opweegt ten opzichte van de extra risico’s die u loopt.

Top 4

Meest gelezen

Nieuwste berichten