Vermogensbelasting

De huidige regeling voor de vermogensbelasting stamt uit 2001. Bij deze regeling wordt het gemiddelde saldo berekend door de saldi op 31 december en 1 januari van hetzelfde jaar op te tellen en te delen door twee. De belastingdienst gaat er vanuit dat er een rendement van 4% is verdiend. Over deze 4% wordt 30% belasting geheven, wat dus neer komt op een belasting van 1,2% van het vermogen. De werkelijke inkomsten uit vermogen, of deze hoger of lager zijn, worden niet langer belast.

Het eigen huis en een aantal andere zaken, zoals kunst, vallen over het algemeen niet in box 3, de box waarin de vermogensbelasting wordt geheven. Deze worden dus niet belast door de regeling vermogensbelasting.

Vrijgesteld deel

Over een deel van het vermogen hoeft geen belasting te worden betaald. Zo mag men €20.661 per persoon (voor fiscale partners geldt er dus een vrijstelling van €41.332) belastingvrij bezitten en per kind kan daar nog een extra vrijstelling van €2.762 aan worden toegevoegd. Voor ouderen boven de 65 jaar met een laag inkomen kan de vrijstelling worden verhoogd met een ouderentoeslag.

Eventuele schulden (exclusief hypotheek) worden van het vermogen afgetrokken. Voor het tegoed in de spaarloon regeling geldt een vrijstelling van €17.025 en de tegoeden in de levensloopregeling zijn altijd volledig vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. Inkomen in Box 3 tellen overigens niet mee voor inkomensafhankelijke (sociale) regelingen.

Duurzame investeringen

Beleggen in sociaal-ethische fondsen kan ook extra belastingvoordeel opleveren. Deze beleggingen kennen, in 2010, een vrijstelling van €55.145,- per persoon per jaar. Voor fiscale partners geldt een vrijstelling van €110.290,-. Ook wordt er een inkomensheffingskorting van 1,3% verleend. Deze fiscale regelingen leveren dan een voordeel op van 2,5% per jaar, naast het rendement, ten opzichte van andere spaarvormen. Deze regeling zal vanaf 2011 stapsgewijs afgebouwd worden. In 2014 zal het extra belastingvoordeel voor duurzame investeringen in zijn geheel zijn afgeschaft.

Meer informatie over de vermogensbelasting vindt u op deze pagina van de Belastingdienst.

Top 4

Meest gelezen

Nieuwste berichten