Wettelijke rente

De rijksoverheid omschrijft wettelijke rente als een schadevergoeding over een som geld die niet op tijd betaald is. Wettelijke rente is het rentepercentage dat in rekening mag worden gebracht als schadevergoeding bij (financiele) geschillen.

Er zijn twee verschillende wettelijke rentes. Er bestaat een wettelijke rente voor handelstransacties en een wettelijke rente voor niet-handelstransacties.
Onder handelstransacties worden transacties tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en overheden bedoeld. Een consumentenaankoop valt dus niet onder de wettelijke rente voor handelstransacties.

Hoe komt de wettelijke rente tot stand?

Het wettelijke rentetarief voor handelstransacties wordt elk half jaar bepaald op basis van de laatste marginale voor de basisherfinancieringstransacties van de ECB. Deze wordt vermeerderd met 7 procentpunten.

De wettelijke rente voor niet-handelstransacties worden bij Algemene Maatregel van Bestuur vastgesteld en gepubliceerd in het staatsblad. Dit percentage wordt elk half jaar bijgesteld, het percentage kan per bijstelling echter maximaal 2% worden verhoogd of verlaagd. Dit om grote verschuivingen te voorkomen.

Contractuele rente

Een waarschuwing is op zijn plaats; Het is mogelijk dat in de (koop)overeenkomst of algemene voorwaarden is vastgelegd dat bij het te laat voldoen van een betaling een afwijkend (meestal hoger) rentepercentage gevorderd kan worden. In dat geval is de contractuele rente de geldende rente en niet de wettelijke rente. Andersom kan het ook voorkomen dat de contractuele rente lager is dan de wettelijke rente. In dat geval wordt, de hogere, wettelijke rente toegepast.

Een overzicht van actuele rentepercentage (en historisch) van de wettelijke rente vindt u op de website van de Rijksoverheid

Top 4

Meest gelezen

Nieuwste berichten